ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > โรคในเด็ก

โรคในเด็ก


ฟังเพลง 
UPDATE อะไรใหม่วันนี้
[ พบ DEAD LINK แจ้งผมด้วย ]

  ไข้ ไอ ท้องเสีย ท้องผูก ปวดท้อง
  ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทั่วไป
  วัคซีนกับเด็ก
  โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  โรคผิวหนังกับเด็ก
  เรื่องทั่วไป

ขอบคุณ นายแพทย์อภิชัย ตันติเวสส กุมารแพทย์โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ไข้ ไอ ท้องเสีย ท้องผูก ปวดท้อง  back to top
รู้ได้อย่างไรว่าลูกไม่สบาย นิตยสารแม่และเด็ก
รู้หรือเปล่าว่า ลูกป่วย เดหลี
เจ้าหนูปวดท้อง [โคลิค] ท.พ.ญ.วิริยา ออประยูร
ลูกร้อง กวนทุกคืน (โคลิค) ศ.นพ.ภิภพ จิรภิญโญ
ไอเรื้อรังในเด็ก พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล
ไข้ พญ.กิ่งแก้ว ตันติพลาผล
ไข้หวัด พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา
เมื่อลูกเป็นไข้ น.พ.พนัส ชัยสิทธิ์
เมื่อเด็กมีไข้ ศ.นพ.เสน่ห์ เจียสกุล
มารู้จัก ไข้ออกผื่น กันเถอะ พ.ญ.อมรศรี ชุณหรัศมิ์
ผื่น จากอาการไข้ (ส่าไข้ หัดเยอรมัน อีสุกอีใส) เจียมจิต
ระวังภัย ไข้หวัดนก ชาดา
แฮดชิ้ว...แล้วไหงลูก หูอักเสบได้นะ ชมชิด
10 คำถาม เมื่อ หู หนูมีปัญหา รศ.นพ.ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
หลากปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของลูก น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
ไวรัส วายร้ายทำลาย สุขภาพลูก ศ.พญ.ศศิธร ลิขิตนุ***
ถ้าลูกมีไข้ควรพาไปหาหมอเมื่อใด ศ.นพ.เสน่ห์ เจียสกุล
เด็กเป็น'หวัด' ไม่ควรใช้ยา พ.ญ.ประมวญ สุนากร
เจลลดไข้วัยเตาะแตะ แพรวา
ถ้าลูกมีน้ำมูกไหลตลอดเวลา มาชาวี
งานเนี้ยคุณหมอไม่ต้อง ขอพ่อแม่ลุยเอง วิกันย์ดา
ไข้หรือตัวร้อน * รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
น้ำเย็นดี หรือน้ำอุ่นดี? นายแพทย์อภิชัย ตันติเวสส
ภาวะลูกชักจากไข้ พญ.บุญสม รัตนศิริ
ระวังลูกชักเพราะไข้สูง นพ.ธัญญณัฐ บุนนาค
เมื่อลูกชัก เพราะไข้ขึ้นสูง นิรนุช
ลูกชักจากไข้สูง ศ.น.พ.เทพ หิมะทองคำ
อย่าชักช้าเมื่อลูกชัก ศ.พญ.สุรางค์ เจียมจรรยา
ลูกน้อย กับภาวะชัก ผศ.ดร.นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์
โรงสมอง ในเด็ก เดหลี
โรคร้าย…ไข้สมองอักเสบ พ.ญ.รังสิมา และน.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ปอดอักเสบในเด็ก พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล
อึ บอกสุขภาพ จอมซ่า
น้ำมูก บอกอาการเจ็บป่วย เดหลี
สารพัดโรคท้องของเจ้าตัวน้อย นกฮูก
อุจจาระร่วงในเด็ก พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล
การดูแลลูก อาเจียนและท้องเสีย นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
สาเหตุของการเกิดโรคท้องเสียในเด็ก นายแพทย์อภิชัย ตันติเวสส
เมื่อลูกท้องเสีย คุณพ่อคุณแม่ควรทำอย่างไร นายแพทย์อภิชัย ตันติเวสส
เมื่อลูกท้องเสีย นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
ท้องเสีย ป่วนหนูเบบี๋ รศ.พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา
ปัญหาโรคในท้องของเด็ก พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล
9 คำถาม รอบรู้เรื่องท้องของเจ้าตัวน้อย รศ.เกียรติคุณ วันดี วราวิทย์
(ท้อง) ผูกได้ ก็แก้ได้ พ.ญ.พรรณวดี วิโรจน์วงศ์
กระเพาะน้อยๆ เจ็บป่วยเพราะน้ำอัดลม พ.ญ.พรรณวดี วิโรจน์วงศ์
วัยอุแว้ กับโรคลำไส้อักเสบ รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
เมื่อลำไส้ของเจ้าหนูมีปัญหา ลูกหวาย
ริดสีดวงทวาร เรื่องหนักหนาของเด็ก ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทั่วไป  back to top
เปิดศักราชใหม่ กับแนวโน้มโรคภัยในเด็ก พ.ญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล
โรคฮิต วัยอุแว้ พ.ญ.วิมล เสกธีระ
โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Syndrome) ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ
โรค มือ-เท้า และปาก น.พ.ประวิตร พิศาลบุตร
โรคปาก มือ และเท้าเปื่อย นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย ดร.ท.ญ.ชมพูนุทจิตรปฏิมา
สาเหตุของโรคมือเท้าปากเปื่อย พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล
ลูกเป็นแผลในปาก รศ.น.พ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
โรคติดเชื้อ HIV ของเด็ก พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล
ลูกเป็นไวรัสตับอักเสบเอ รศ.พ.ญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในเด็ก พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล
ทางเดินปัสสาวะของลูก ระวังติดเชื้อ น.พ.ธวัชชัย ดีขจรเดช
ลูกเป็นไซนัส ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
หวัด เป็นๆ หายๆ สัญญาณร้ายไซนัสอักเสบ พ.ญ.อรชล ทรัพย์เจริญ
โรคภูมิแพ้ในเด็ก กุมารแพทย์ 5023
ชวนพ่อแม่รู้จักไวรัส กล่องเสียง นงพุธ
หลากปัญหา เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของลูก น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
อีสุกอีใส หมอพัตร
อีสุกอีใส นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
โรคอีสุกอีใส* greendoor
ไข้เลือดออกเด็งกี่ ภ.ญ.ยุวดี หงส์รัตนาวรกิจ
ไข้เลือดออก พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล
ไข้เลือดออก นพ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ
ไข้เลือดออก นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
ฝนมา ไข้เลือดออก ก็มา ผศ.นท.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
หนูเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือไข้เลือดออกกันแน่นะ ปอมฟู
หนูๆ ระวังไว้ ไข้เลือดออก พ.ญ.สุจิตรา นิมมานนิตย์
ไข้เลือดออก โรคเก่าที่ยังต้องเล่าใหม่ พ.ญ.พรรณวดี วิโรจน์วงศ์
ไข้เลือดออก…ป้องกันได้ นพ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ
ไข้เลือดออก * พญ. ดารารัตน์  สัตตวัชราเวช 
มันมากับหน้าฝน บุญตา เจนสุขอุดม
ปราบไข้เลือดออก หน้าที่ใคร ?* นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์
วัณโรค ลำดวล นำศิริกุล
วัณโรคคืออะไร นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
โรคปอดบวมในเด็กเล็ก ศ.น.พ.เทพ หิมะทองคำ
ป้องกันลูกน้อยจากโรคปอดบวม ผศ.ดร.นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์
คาวาซากิ พ.ต.อ.พญ.นพมาศ ชูวรเวช
คาวาซากิ โรคที่ต้องเท่าทัน วรัญญู
ไข้กาฬหลังแอ่น* พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กและทารก
โรคแอนแทรกซ์* กรมควบคุม โรคติดต่อ
โรคตับอักเสบ * สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต3
โรคไวรัสตับอักเสบเอ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
โรคตับอักเสบ ซี * สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต3
โรคหัด * สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต3
คางทูม หมอพัตร
โรคคอตีบ * สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต3
โรคโปลิโอ * สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต3
หัดเยอรมัน พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล
หัดเยอรมัน อันตราย ที่มิใช่เพียงแค่หวัด พ.ต.ท.น.พ.เสรี ธีรพงษ์
โรคหัดเยอรมัน* สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต3
โรคบาดทะยัก * สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต3
โรคบาดทะยักเด็กแรกเกิด * สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต3
บาดทะยักเกิดได้ง่ายหรือไม่ ชลลดา คิดประเสริฐ
โรคอิโบลา* สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต3
โรค Lyme * สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต3
กาฬโรค * สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต3
ท็อกโซพลาสโมซิส…เจ้าตัวอันตราย ภญ.ยุวดี หงส์รัตนาวรกิจ
วัคซีนกับเด็ก  back to top
สร้างภูมิกันภัยให้ลูกรัก แพทย์หญิงเชิดชู อริยศรีวัฒนา
วัคซีนเพื่อลูกน้อย ภญ.ยุวดี หงส์รัตนาวรกิจ
รู้จักวัคซีนใหม่ในบ้านเรา พ.ญ.พรรณวดี วิโรจน์วงศ์
วัคซีนชนิดใหม่ๆ ในเด็ก นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
เจาะลึก…เรื่องวัคซีนใหม่ๆ แพรวา
วัคซีนป้องกันไอกรนรุ่นใหม่ นิตยสารดวงใจพ่อแม่
วัคซีนตับอักเสบ เอ ลูกต้องฉีดไหม ? พ.ญ.พรรณวดี วิโรจน์วงศ์
วัคซีนป้องกันโรค ไวรัสตับอักเสบ เอ โดยหมอรามาฯ
วัคซีนไตรตันริกซ์เอช-บี เมี่ยง
วัคซีนโรคหัดทำให้เด็กเป็นออทิสซึ่ม ? นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
การให้วัคซีนป้องกันโรค ตับอักเสบ A,
อีสุกอีใส และเชื้อฮิโมฟิลุส*
นพ.ยุทธสิทธิ์  ธนพงศ์พิพัฒน์ 
 วัคซีน บีซีจี* สภากาชาดไทย
โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม  back to top
กลุ่มอาการดาวน์ (DOWN SYNDROME) พญ.พรสวรรค์ วสันต์
ทำอย่างไรถ้าลูกเป็นดาวน์ซินโดรม บ้านนี้สีเขียว
โรคธาลัสซีเมีย คุกคามเด็กไทย สมบูรณ์ ขอสกุล
ธาลัสซีเมีย คุณเป็นพาหะหรือเปล่า ? หมอนี่
โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร
โรคเลือดจาง ทาลัสซีเมีย ศ.(เกียรติคุณ)พญ.ชนิกา ตู้จินดา
ปุจฉา-วิสัชนา เรื่อง "ธาลัสซีเมีย" แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร และคณะ
นโยบายระดับชาติ ของการควบคุมธาลัสซีเมีย นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
โรคซีด ภัยเงียบ ที่คาดไม่ถึง น.พ.สุรเดช หงส์อิง
เมื่อลูกวัยเบบี้ ตัวซีด ดลนภา
คัดกรองป้องกัน เอ๋อ ง่ายนิดเดียว อัจฉรา
เลือกคู่ เลือกครรภ์ เลือกคลอด นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่าย* พญ.อารีย์  กันตชูเวสศิริ   
โรคขาดเอ็นซัยม์ G-6-PD* นพ.มานพ  พิทักษ์ภากร 
โรคประหลาด หมอนุช
โรคผิวหนังกับเด็ก  back to top
เรื่องผิว ไม่ผิวเผิน พ.ญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล
เมื่อลูกน้อยมีผื่น พญ.วิญญารัตน์ ตันศิริ
ผื่นคันในเด็ก สุจิตรา วีรวรรณ
ผื่นผ้าอ้อม พญ.วิลาวัลย์ พัฒนาภรณ์
ผื่นผ้าอ้อม…กัดหนูซะแล้ว พ.ญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล
ผ้าอ้อมและผื่นผ้าอ้อม ท.พญ.วิริยา ออประยูร
ปัญหาผื่นผ้าอ้อม* นิตยสารเพื่อสุขภาพ
เมื่อลูกน้อยแพ้แป้งฝุ่น พญ.วิญญารัตน์ ตันศิริ
โรคผิวหนังติดเชื้อในเด็กทารก พญ.วิญญารัตน์ ตันศิริ
โรคผิวหนังไม่ติดเชื้อในเด็กทารก พญ.วิญญารัตน์ ตันศิริ
ปานในเด็กแรกเกิด พญ.วิญญารัตน์ ตันศิริ
ผลิตภัณฑ์ถนอมบำรุงผิวเด็ก พญ.เยาวเรศ นาคแจ้ง
โรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล
โรคผิวหนังอักเสบในเด็ก พญ.วิญญารัตน์ ตันศิริ
ป้องกันผิวจากแมลงหน้าฝน น้องว่าว
เรื่องทั่วไป  back to top
แม่จ๋า ปวดหัว พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล
ปวดหัว อย่างนี้ไม่ธรรมดา รัสมี ภู
เด็กๆ ก็เป็นไมเกรน รัสมี ภู
โรคทางสมอง ชีวิตไม่หมองด้วยสองมือคุณ วิมลโนช
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ในทารกแรกเกิด นพ.ประสงค์ พกฤษานานนท์
เนื้องอกสมองเด็กและการผ่าตัด น.พ.สุรพงษ์ อำพันวงษ์
กลุ่มอาการ แอสเพอร์เกอร์ พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์
ปากแหว่ง เพดานโหว่ ปมด้อยที่ลบได้ รศ.ทพ.วิลาศ สัตยสัณห์สกุล
ต่อมธัยรอยด์เป็นพิษในเด็ก พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล กุมารแพทย์
หูชั้นนอกอักเสบ Asia
ได้ยินเพราะประสาทหูเทียม รัศมี ภู
คออักเสบ โรคอันตรายของเจ้าตัวเล็ก รศ.นพ.ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
ทอนซิลอักเสบ อาละวาด พ.ญ.อรชล วิชพันธุ์
เชื้อโรคหน้าร้อนบุก พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
เอ๊ะ…ป่วยหรือเปล่านะ มัณฑนา
ตรวจร่างกายเจ้าตัวน้อย มัณฑนา
คุณแม่นักธุรกิจ อย่าทิ้งลูกกับคนเลี้ยง ระวังโรคร้ายจะมาเยือน ผู้จัดการรายสัปดาห์
แม่จ๋า อย่าเขย่าหนู นายแพทย์อภิชัย ตันติเวสส
ตัวเหลืองสาเหตุและการแก้ไข ภ.ญ.ยุวดี หงส์รัตนาวรกิจ
เมื่อลูกหายใจไม่ออก นิตยสารแม่และเด็ก
โรคหืด ภัยร้าย ทำลายหนู พ.ญ.สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ
อย่าปล่อย ให้เจ้าหอบหืดกวนหนู ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ถ้าลูกเป็นหืด รัสมี ภู
12 คำถาม โรคระบบทางเดินหายใจ พ.ญ.อรชล วิชพันธุ์
ภาวะลำไส้ทะลักในทารก (Gastroschisis) ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ระวัง! ลูกลำไส้เน่า เพราะยาแก้อักเสบ รศ.พญ.บุษบา วิวัฒน์เวคิน
ตาหนู ยายหนู กับโรคไส้เลื่อน ผศ.นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง
พยาธิ ศัตรูตัวร้ายของเด็กวัยซน ดอกปีบ
หนีให้ไกลพยาธิตัวร้าย ศ.พญ.ศศิธร ลิขิตนุ***
ปัญหาในทารกแรกเกิด นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
อันตราย…ขวบปีแรก ชยา
เมื่อลูกน้อยเป็นโรคลมชัก ผศ.ดร.นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์
ไข 12 ปัญหาโรคลมชักรู้ระวังก่อนผิดพลาด น.พ.พงษ์เกียรติ กาญจน์คีรวัฒนา
เด็กไก่ น.พ.วีระ สุรเศรณีวงศ์
การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ * นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์ 
เลือดกำเดาไหล พ.ญ.นพมาศ
เมื่อเจ้าตัวเล็ก กำเดาไหล พ.ญ.พรรณวงศ์ วิโรจน์วงศ์
เลือดกำเดาในเด็ก* นพ.ณฐพล จันทรอัมพร
การบริบาลทารกหลังคลอด * Medical Bible
ลูกหัวเบี้ยว น.พ.พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
ระวังดวงตาเด็กในฤดูร้อน ดร.วินัย ดะห์ลัน
ตาเหล่ ตาเข แค่ไหนที่ไม่น่าไว้ใจ รศ.ศุภา คงแสงไชย
ตาเหล่…เมื่อไม่ได้เหล่ตา พ.ญ.สุชาดา ทรงเจริญ
ทำอย่างไร…เมื่อลูกกะพริบตาบ่อยๆ พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์
มะเร็งจอประสาทตา ผศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติกำธรกุล
ท่าเดินลูกมีปัญหา น.พ.ปุณณะ ปิยะศิลป์
เมื่อเท้าลูกน้อย…ผิดปกติ พญ.วิญญารัตน์ ตันศิร
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์สูงในเด็ก นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
หัวใจลูกป่วย นิตยสารดวงใจพ่อแม่
หัวใจพิการแต่กำเนิด เรื่องเศร้า ของเด็กๆ ประภัสสร โนนใหญ่
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด* รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์
ทารกที่เกิดจากมารดาเป็นเบาหวาน พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล
สารเคมีกำจัดยุง ทองปลิว ไกรแสงศรี
ถ้าลูกท่านเป็นเหา พญ.วิญญารัตน์ ตันศิริ
มะเร็งในเด็ก (Cancer in children)* Medical Bible
มะเร็งร้าย หายขาดได้ นพ.สุรเดช หงส์อิง
การรักษามะเร็งในเด็ก น.พ.สุรเดช หงส์อิง
เด็กอ้วน ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน
เด็กอ้วน อ.พจนีย์ บุญนา
ที่สุดของที่สุด พ.ต.ท.น.พ.เสรี ธีรพงษ์
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ


EKG
[กลับไปหมวดอื่น]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600
วันนี้ มีกี่ hits


ผู้ตั้งกระทู้ แม่ตอม :: วันที่ลงประกาศ 2005-08-22 16:00:54 IP :


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความเห็นที่ 1 (1055538)

แล้วลำไส้บวม

สาเหตุมาจากอะไรค่ะ

จะเป็นโรคอะไรได้บ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น pom7pam วันที่ตอบ 2007-07-17 16:42:00 IP : 203.154.65.99


ความเห็นที่ 2 (1941851)

ดิฉันอยากถามว่า

การตัดม้ามของโรคธาลัสซีเมีย มีผลอันตรายมากแค่ไหนคะ

คือแม่ของดิฉันอายุ47จะ48 ท่านจะมีผลเสียงมากแค่ไหนคะ

อยากทราบลายละเอียดมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วรัมพร วันที่ตอบ 2008-03-28 23:06:20 IP : 125.27.89.60


ความเห็นที่ 3 (2089583)

ตุ่มใส

ลูกสาวอายุสามขวบชอบเครียดเวลาตื่นนอนตอนเช้า เวลาเครียดหงุดหงิด มักจะมีตุ่มใสคันขึ้นที่มือ และเท้า ลูกชอบเกาจนตุ่มใสแตก ผมอยากทราบแน่ชัดว่าลูกผมเป็นโรคอะไร และอันตรายหรือไม่ ควรใช้ยาอะไรในการรักษา ขอความกรุณณาให้ข้อมูลด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนะรัตน์ วันที่ตอบ 2008-04-09 14:40:47 IP : 124.120.117.18


ความเห็นที่ 4 (2881196)

ลูกอายุได้4เดือนแล้วค่ะแก่มือเย็นเท้าเย็นมาตลอดควรทำไงดีค่ะไม่เข้าจัยจริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่มือใหม่ (dedo_jung-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-23 19:40:47 IP : 124.120.216.247


ความเห็นที่ 5 (2887988)

อยากรู้ว่าโรคหัดกับโรคอีสุกอีใสแตกต่างกันอย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น จิราภา (jibza_na-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-06 14:47:35 IP : 58.9.187.42


ความเห็นที่ 6 (3024097)

fuqqqqq

ผู้แสดงความคิดเห็น oat วันที่ตอบ 2009-06-23 20:11:01 IP : 124.121.142.19


ความเห็นที่ 7 (3319361)

ทำไมผมอ่านไม่ใด้ เปนภาษาต่างดาวครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กิจ (w_kit001-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-04 21:34:16 IP : 182.53.43.29


ความเห็นที่ 8 (3399933)

บาคาร่า http://www.siambaccarat.com

ผู้แสดงความคิดเห็น siam (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-25 16:34:29 IP : 171.6.196.51


ความเห็นที่ 9 (3399935)

ขายสุนัข เว็บขายสุนัข http://www.thaidogs.net

ผู้แสดงความคิดเห็น thaidogs (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-25 16:35:45 IP : 171.6.196.51


ความเห็นที่ 10 (3424856)

 อยากทราบว่าภาวะเม็ดเลือดขาวสูงในเด็กสองเดือนร้ายแรงมากไมค่ะจะกายเป็นมะเร้งเม็ดเลือดขาวได้ไหนกว่ามาก

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่ของลูก (maydanchai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-08 14:27:04 IP : 10.180.121.182ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved. ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งข้อความและรูปภาพทั้งหมดบนหน้าเว็บไซต์ tutorjack.com ทั้งหมด